M51977P

Mitsubishi Electric Semiconductor - SWITCHING REGULATIR CONTROL
Bảng giá
Số lượng
Cái
Đơn giá(VND)
1
30,000
10
29,000
20
28,000

Nhà sản xuất:

Liên hệ đặt hàng


81 lượt xem More Details

Mitsubishi Electric Semiconductor - SWITCHING REGULATIR CONTROLSG3525AN


Buck, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-DIP

View Details

13,000 đ/Cái


XL1509-5.0E1


2A 150KHz 40V Buck DC to DC, 4.5V to 40V Input Voltage, Output 5V

View Details

6,000 đ/Cái


SG3525


PWM Controller, 35V-8V supply, 500 kHz, 500mA out, NSOIC-16

View Details

12,000 đ/Cái


TL494IN


Switching Controllers PWM Controller

View Details

7,000 đ/Cái


TL494


Switchmode pulse width modulation control circuit

View Details

15,000 đ/Cái
© tncvn.vn

Hỗ trợ khách hàng

KINH DOANH (Ms. THÚY)

(028)62569.666

huynhthingocthuy@tncvn.vn

KINH DOANH (Ms. HIỀN)

(028)62569.666

nguyenthihien@tncvn.vn