HD74HC32P

OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP
Bảng giá
Số lượng
Cái
Đơn giá(VND)
1
6,000
20
5,900
50
5,700
100
5,500

Nhà sản xuất:

Liên hệ đặt hàng


114 lượt xem More Details

Logic Family HC
Logical Function OR
Number of Elements 4
High Level Output Current -5.2mA
Low Level Output Current 5.2mA
Operating Supply Voltage (Typ) 2.5/3.3/5V
Operating Temp Range -40C to 85C
Package Type PDIP
Number of Outputs 1
Number of Inputs 2-IN
Technology CMOS
Mounting Through Hole
Pin Count 14
Operating Temperature Classification Industrial
Quiescent Current 1uA
Operating Supply Voltage (Max) 6V
Operating Supply Voltage (Min) 2V


74HC08D


Logic Gates Quad 2-input NAND gate

View Details

4,000 đ/Cái


HD74LS86P


Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates

View Details

25,000 đ/Cái


CD4049BE


CMOS 4049UBE Hex Inverter buffered. DIP 16

View Details

5,000 đ/Cái


SN74HC02N


IC GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP, NOR Gate IC 4 Channel

View Details

6,000 đ/Cái


HEF4049BT


Buffer, Inverting, 6 Gate, 1 Input, 4.5V to 15.5V, SOIC-16

View Details

7,000 đ/Cái
© tncvn.vn

Hỗ trợ khách hàng

KINH DOANH (Ms. THÚY)

(028)62569.666

huynhthingocthuy@tncvn.vn

KINH DOANH (Ms. HIỀN)

(028)62569.666

nguyenthihien@tncvn.vn