3.2TFT-9320-V1 LCD

3.2" Touch screen LCD, ILI9320
Bảng giá
Số lượng
Cái
Đơn giá(VND)
1
199,000
5
195,000
10
190,000

Nhà sản xuất:

Liên hệ đặt hàng


145 lượt xem More Details

Schematic for LCD

ILI9320 datasheet

LCD datasheet

ili9320_Initializtion
{
ili9320_WriteRegister(0x00,0x0000);
ili9320_WriteRegister(0x01,0x0100); //Driver Output Contral.
ili9320_WriteRegister(0x02,0x0700); //LCD Driver Waveform Contral.
// ili9320_WriteRegister(0x03,0x1030); //Entry Mode Set.
ili9320_WriteRegister(0x03,0x1018); //Entry Mode Set.

ili9320_WriteRegister(0x04,0x0000); //Scalling Contral.
ili9320_WriteRegister(0x08,0x0202); //Display Contral 2.(0x0207)
ili9320_WriteRegister(0x09,0x0000); //Display Contral 3.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0a,0x0000); //Frame Cycle Contal.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0c,(1<<0)); //Extern Display Interface Contral 1.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0d,0x0000); //Frame Maker Position.
ili9320_WriteRegister(0x0f,0x0000); //Extern Display Interface Contral 2.

for(i=50000;i>0;i--);
for(i=50000;i>0;i--);
ili9320_WriteRegister(0x07,0x0101); //Display Contral.
for(i=50000;i>0;i--);
for(i=50000;i>0;i--);

ili9320_WriteRegister(0x10,(1<<12)|(0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<4)); //Power Control 1.(0x16b0)
ili9320_WriteRegister(0x11,0x0007); //Power Control 2.(0x0001)
ili9320_WriteRegister(0x12,(1<<8)|(1<<4)|(0<<0)); //Power Control 3.(0x0138)
ili9320_WriteRegister(0x13,0x0b00); //Power Control 4.
ili9320_WriteRegister(0x29,0x0000); //Power Control 7.

ili9320_WriteRegister(0x2b,(1<<14)|(1<<4));

ili9320_WriteRegister(0x50,0); //Set X Start.
ili9320_WriteRegister(0x51,239); //Set X End.
ili9320_WriteRegister(0x52,0); //Set Y Start.
ili9320_WriteRegister(0x53,319); //Set Y End.

ili9320_WriteRegister(0x60,0x2700); //Driver Output Control.
ili9320_WriteRegister(0x61,0x0001); //Driver Output Control.
ili9320_WriteRegister(0x6a,0x0000); //Vertical Srcoll Control.

ili9320_WriteRegister(0x80,0x0000); //Display Position? Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x81,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x82,0x0000); //RAM Address End-Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x83,0x0000); //Displsy Position? Partial Display 2.
ili9320_WriteRegister(0x84,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 2.
ili9320_WriteRegister(0x85,0x0000); //RAM Address End? Partial Display 2.

ili9320_WriteRegister(0x90,(0<<7)|(16<<0)); //Frame Cycle Contral.(0x0013)
ili9320_WriteRegister(0x92,0x0000); //Panel Interface Contral 2.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x93,0x0001); //Panel Interface Contral 3.
ili9320_WriteRegister(0x95,0x0110); //Frame Cycle Contral.(0x0110)
ili9320_WriteRegister(0x97,(0<<8)); //
ili9320_WriteRegister(0x98,0x0000); //Frame Cycle Contral.


ili9320_WriteRegister(0x07,0x0173); //(0x0173)
}3.2-1289-V1 LCD Shield Arduino


3.2" Touch Screen TFT LCD Shield for Arduino, 3.3V, 40Pins, 16bit, IC: SSD1289

View Details

350,000 đ/Cái


HY32D TFT LCD Module


3.2" Touch Screen TFT LCD, IC controller: ILI9325

View Details

349,000 đ/Cái


3.2-9341-V1 TFT LCD Module


Module TFT LCD 3.2inch with touch screen, IC controller ILI9341

View Details

299,000 đ/Cái


3.2-9325-V2 TFT LCD Module


3.2" Touch Screen TFT LCD, IC controller: ILI9325/ILI9320

View Details

299,000 đ/Cái


3.2 Inch Raspberry Pi LCD


3.2 inch Resistive Touch Screen LCD, Designed for Raspberry Pi, IC: ILI9341

View Details

299,000 đ/Cái


 • 3.2-1289-V1 LCD Shield Arduino

  3.2" Touch Screen TFT LCD Shield for Arduino, 3.3V, 40Pins, 16bit, IC: SSD1289

  Add to 350,000 đ/Cái

 • HY32D TFT LCD Module

  3.2" Touch Screen TFT LCD, IC controller: ILI9325

  Add to 349,000 đ/Cái

 • 3.2-9341-V1 TFT LCD Module

  Module TFT LCD 3.2inch with touch screen, IC controller ILI9341

  Add to 299,000 đ/Cái

 • 3.2-9325-V2 TFT LCD Module

  3.2" Touch Screen TFT LCD, IC controller: ILI9325/ILI9320

  Add to 299,000 đ/Cái

 • 3.2 Inch Raspberry Pi LCD

  3.2 inch Resistive Touch Screen LCD, Designed for Raspberry Pi, IC: ILI9341

  Add to 299,000 đ/Cái© tncvn.vn

Hỗ trợ khách hàng

KINH DOANH (Ms. THÚY)

(028)62569.666

huynhthingocthuy@tncvn.vn

KINH DOANH (Ms. HIỀN)

(028)62569.666

nguyenthihien@tncvn.vn