RED-LDM-13117 Led Ma Trận 7x11

Đỏ, 3mm Dot, 7x11 Square Dot Matrix LED
Bảng giá
Số lượng
Cái
Đơn giá(VND)
1
35,000
20
34,500
50
34,000
100
33,500
300
33,000

Nhà sản xuất:

Liên hệ đặt hàng


140 lượt xem More DetailsSZ-21257 Led Matrix 5x7


Đỏ, 3mm Dot, 1.2 inch 5x7 Square Dot Matrix LED

View Details

16,000 đ/Cái
© tncvn.vn

Hỗ trợ khách hàng

KINH DOANH (Ms. THÚY)

(028)62569.666

huynhthingocthuy@tncvn.vn

KINH DOANH (Ms. HIỀN)

(028)62569.666

nguyenthihien@tncvn.vn